Egyesületünk

A Kozmutza Flóra Egyesületet 2004-ben az akkor még Hallássérültek 2-es számú Speciális Iskolája, jelenleg Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája nevet viselő tanintézmény gyógypedagógusai hozták létre. Összefogásukkal olyan ügyek támogatását kívánták felvállalni, amelyekre a speciális iskola, mint állami intézmény, nem tudott anyagi forrásokat biztosítani: pénzügyi és szociális támogatást nyújt a rászoruló speciális nevelési igényű tanulók számára, eszköztár-bővítést tesz lehetővé, tanulók versenyeken való részvételét finanszírozza. Ezek mellett az Egyesület céljai között kitüntetett figyelmet kapott az iskola kapcsolathálózatának kiépítése külhoni és belföldi szervezetekkel, valamint a hasonló profilú egyesületekkel és alapítványokkal való közreműködés támogatása és elősegítése. 

Mivel önálló jogi személyként került bejegyzésre, egyesületünknek lehetősége van olyan támogatási források megpályázására is, amelyek által terápiás szolgáltatásokat és az ezekhez szükséges felszereléseket, eszközöket is biztosítani tudtuk és tudjuk diákjaink számára. Az elmúlt években egyik legsikeresebb projektünk, melyet három alkalommal is megvalósítottunk, hidroterápiás fejlesztésre nyújtott lehetőséget speciális nevelési igényű gyermekek számára.

Megkülönböztetett figyelmet szentelünk a környezet és a közoktatásban tanuló kortársak érzékenyítésének a sérültséggel élő gyermekek igényeivel és adottságaival szemben. A Prizma elnevezésű, szintén pályázati forrásokból finanszírozott program is ilyen megfontolásból kelt életre, konkrét eszközt adva a óvodapedagógusok kezébe a játékos érzékenyítés megvalósítására. 

Az intézményünket felkereső családok igényeire válaszolva, szintén pályázati forrásokból, jelentős eszköztár-bővítést kezdeményeztünk a szenzoriális érintettséget mutató gyermekek fejlesztésére multiszenzoriális fejlesztéshez felszerelt termekben.

Mivel az utóbbi években Erdély-szerte egyre hangsúlyosabbá vált a korai fejlesztési szolgáltatásokra való igény, a Kozmutza Flóra Egyesület minden olyan pályázási lehetőséget megragad, amely által lehetőséget biztosíthat gyógypedagógus szakemberek továbbképzésére. Egyre színesebb szolgáltatás-ajánlatunk nem bővülhet anélkül, hogy szakembereink kompetenciákat és tapasztalatot szerezzenek akkreditált képzések által. Ezen, korai fejlesztésről szóló honlapunk létrejötte is egy, a Bethlen Gábor Alap által finanszírozott ,,Kézfogás az első lépésekért” elnevezésű projektünk köszönhető.

Hiszünk abban, hogy minden speciális nevelési igényű gyermek adottságokkal, lehetőségekkel születik, és aktívan szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy minden hozzánk forduló gyermek esélyt kapjon arra, hogy ezeket a lehető legnagyobb mértékben kamatoztathassa.