Események

Uncategorized

“Kézfogás az első lépésekért” konferencia, 2020. február 28

Február 28.-án ért véget ,,Kézfogás az első lépésekért” programunk, melynek fő célja a korai intervenciós szolgáltatások palettájának színesebbé tétele volt. Hiánypótló kezdeményezésként indítottuk, hiszen ilyen jellegű ellátás magyar családok számára nagyon sok helyen még nem létezik.

Céljaink között szerepelt a kora gyermekkori intervenció fogalmának megismertetése, a figyelem felhívása ennek fontosságára, ezzel kapcsolatos tudás elsajátítása, illetve továbbadása is.

A koragyermekkori intervenció a nagyon fiatal életkorú gyermekek és családjaiknak nyújtott olyan szolgáltatás, amelyet a család kérésére, gyermekük életének egy adott időszakában szükséges biztosítani. Magába foglal minden olyan tevékenységet, mely a gyermek sajátos szükségleteinek támogatását szolgálja: biztosítja, elősegíti személyes fejlődését, erősíti a család kompetenciáit, támogatja a család és a gyermek inklúzióját a társadalomba.

A projekt során megvalósult tevékenységek között szakemberek továbbképzése, konferencia, szakmai műhelyek tartása, illetve szak-szolgáltatások , szűrés, felmérés, fejlesztés egyaránt szerepelt. A projekt megvalósulását a Bethlen Gábor Alap által nyújtott támogatás tette lehetővé. Köszönjük szépen !

A konferencia fényképgalériáját itt tekinthetik meg.

Uncategorized

Aktuális lehetőségek a romániai korai fejlesztés területén konferencia

2019. március 5-én, Kolozsváron a „Kozmutza Flóra” Hallássérültek Speciális Iskolája, „Kozmutza Flóra” Egyesület, a Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete és a „Properitas Vitae” Egyesület társszervezésében került sor a „Aktuális lehetőségek a romániai korai fejlesztés területén” konferenciára.

Célközönségként korai fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó, vagy ebben érdekelt gyógypedagógiai intézményeket, szociális ellátásban dolgozókat, család és gyermekorvosokat céloztunk meg, valamint olyan családokat akik saját tapasztalataik prizmáján keresztül járulhatnak hozzá egy gyermek- és családbarát ellátási rendszer kialakításához.

A konferencia célja az volt, hogy a korai fejlesztésben érdekelt vagy már aktív intézmények, szakemberek és szereplők megismerjék egymást, tudjanak egymásról, hangolják össze tevékenységüket és hozzanak létre egy olyan hálózatot és adatbázist, amelyben a korai fejlesztésre szoruló gyermekek érdekében közösen a legtöbbet tudnak megtenni. A konferencián jelen voltak a romániai korai fejlesztéssel foglalkozó intézmények képviselői, így lehetőség nyílt ezen intézményekben folyó tevékenységek, szakágazatok megismerésére, a romániai korai fejlesztés aktuális helyzetének feltérképezésére.

A konferencia kerekasztal beszélgetéssel zárult, amelynek célkitűzése az intézmények közötti párbeszéd facilitálása volt és eredménye, azon igény megfogalmazása lett, hogy a korai fejlesztést csak interdiszciplináris szemléletben tudjuk hatékonyan végezni és fontos bevonni az egészségügyi, korai fejlesztési és szociális szervezetek szakembereit. A beszélgetés nyomán levont fontosabb következtetések a következők voltak:

  • Elengedhetetlen a korai fejlesztés és korai ellátás törvénykezésbe történő bevezetése, mint a speciális nevelési igényű gyermek alapvető joga, az ellátási szolgáltatások hivatalos bevezetése az egészségügyi és oktatási szolgáltatások rendszerébe, állami támogatási és finanszírozási módozatok kidolgozására. A Prosperitas Vitae Egyesület által kidolgozott erre vonatkozó petíciót minden résztvevő szakember aláírta. 
  • A szakemberek mentalitás-formálásának egyik alapköve a családközpontú szemlélet kell legyen, vagyis a család olymódú tájékoztatása, támogatása és kísérése, mely a szülők kompetens, tájékozott döntéshozói szerepkörbe történő áthelyezését támogatja.
  • Egyre hangsúlyosabb az igény egy együttműködési protokoll létrehozására a különböző érintett ellátási szektorok kommunikációjának elősegítésére és egy átlátható hálózat kialakítására a szolgáltatás-keresés és tájékozódás szakaszában lévő családok  számára.
  • Az ellátás minőségének és az intézmények közötti hatékony információáramlás zálogaként szükség van egy a három érintett ellátási rendszer (orvosi, gyógypedagógiai és szociális) által egységesen használt nyelvezetre.

Részletes program:

2019. március 5.

Intézmények bemutatása:

1. 10 – 12 –  „Kozmutza Flóra” Hallássérültek Speciális Iskolája, Kolozsvár

2. 10:20 – 10:40 – „Properitas Vitae” Egyesület

3. 10:40 – 11:00 – Máltai Óvoda, Kolozsvár

4.11:00 – 11:20 – Látássérültek Líceuma, Kolozsvár

5. 11:35 – 11:55 – Hallássérültek Líceuma, Kolozsvár

6. 11:55 – 12:15 – „Un zâmbet cu Mira” Fejlesztési Központ

7. 12:15 – 12:35 – Kolozs Megyei Közösségi Központ

8. 11:35 – 12:55 – „Inima Copiilor” Egyesület, Bukarest

13:30 – 15: 00 Kerekasztal beszélgetés: „Aktuális lehetőségek a romániai korai fejlesztés területén”

A konferencia fényképalbumát a Galéria fülre kattintva tekinthetik meg.