Szenzomotoros fejlesztés

Előzmények:

A tipikusan fejlődő gyermekek esetében az érzékelés és a mozgás párhuzamosan fejlődik egymással, szoros kölcsönhatásban. A gyermekek belső indíttatásból, belső motiváció által keresik az új élményeket, tapasztalatokat. Ez által újabb és újabb érzetekhez jutnak, melyek további mozgások végrehajtására motiválnak.  A gyermekek többsége nagyon hamar megtanulja, az érzékleteinek (tapintás, szaglás, hallás, látás, vesztibuláris és proprioceptív rendszeren keresztül érkeznek) megértése által, hogy a világ dolgairól mit gondoljon, hogy egy adott dologtól jót vagy veszélyt várjon, hogy milyen érzékelésre kell odafigyelni és melyet lehet figyelmen kívül hagyni. A környezetből jövő hatások befogadása, feldolgozása és megértése függ a gyermek idegrendszerének érettségétől.

Mikor szükséges?

Ha zavar, elakadás lép fel a gyermek idegrendszeri, érzékelési, mozgásos fejlődésében, az egyensúly felborul és a gyereket érő hétköznapi környezeti hatások kevésnek bizonyulnak az idegrendszer éréséhez szükséges feltételek biztosítására. Előfordulhat, hogy túl sok/kevés, vagy nem megfelelő minőségű inger éri a gyereket, melyeket az agya nem képes megfelelően feldolgozni. A környezet gyakran sietteti a fejlődést, a gyermekkel szembeni elvárásokat az életkor szerint szabja meg. Nem marad ideje és lehetősége arra a gyereknek, hogy bizonyos funkciókat, készségeket addig gyakoroljon ameddig szükséges. Kimaradhatnak fejlődési lépcsőfokok. Ekkor van szükség szenzomotoros fejlesztésre.

Hogyan működik?

A fejlesztés során  biztonságos környezetben olyan lehetőségeket teremtünk és eszközöket kínálunk fel, melyek teret nyitnak a gyermek számára, hogy kipróbáljon, megtapasztaljon, gyakoroljon olyan mozgásmintákat melyek a mozgásfejlődés ontogenetikai útján kimaradtak vagy nem gyakorlódtak be megfelelően. Mindez hozzájárul az éretlen idegrendszer okozta tünetek csökkentéséhez.

A szenzomotoros fejlesztés az érési folyamatokat indítja be, olyan meglévő idegpályákat aktivál, melyekkel a gyermek rendelkezik, csak nem használ.

A fejlesztés a három ősi érzékelési rendszer (taktilis, vesztibuláris, proprioceptív) stabilizálásával kezdjük, figyelve a gyermek hiper- vagy hipoérzékenységére. Erre építjük a további, szenzoros és motoros fejlesztést a mozgás ontogenetikai fejlődésének útját követve annak érdekében, hogy adaptív válaszokat kapjuk a gyermektől. Nem tüneteket kezelünk, a gyermek aktuális fejlettségi szintjéről indulva kialakítjuk a hiányzó, illetve újraépítjük a rosszul kialakult képességeket.

Minden gyermek esete más, az idegrendszeri, szenzoros és mozgásos szükségleteinek megfelelően a fejlesztési programot, beépítve kommunikációra ösztönző, beszédfejlődést elősegítő/megalapozó elemeket. A szenzomotoros fejlesztés ajánlott idegrendszeri éretlenség esetén, a koncentrációs képesség megalapozására, a figyelem irányíthatóságának elősegtésére, a kommunikációs és anyanyelvi készségek aktivizálására, a túlmozgásos gyermekek igényeinek kiegyensúlyozására, stb.

Szenzomotoros fejlesztésre kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján lehet jelentkezni. Ezt a Kapcsolat fülre kattintva kezdeményezhetik.