Felmérés SEED Fejlődési Skálával

Kinek ajánljuk?

A SEED Fejlődési Skálával történő felmérés lehetővé teszi a gyermek állapotának, fejlettségi szintjének felmérését születéstől, az-az 0  hónaptól – 4 éves (esetenként 6) korig. Olyan családoknak ajánljuk, akik eltéréseket tapasztalnak gyermekük fejlődésében, vagy akiknek szakorvos javasolta a gyermek fejlődésének részletesebb vizsgálatát.

Ez a vizsgálati módszer egyaránt alkalmas az átlagos fejlődést mutató és az eltérő fejlődésmenetű csecsemők és kisgyermekek vizsgálatára, függetlenül a vélt lemaradás vagy akadályozottság mértékétől.

A felmérés eredménye egy fejlődési profil, vagyis egy pontos kép arról, hogy a gyermek készségei és képességei a jelentősebb fejlődési területeken milyen életkornak megfelelő szinten működnek.

A SEED Fejlődési Skáláról

 A SEED (Sewall Early Educational Development Scale) fejlődési skála Henry Sewall Egyesült Államokban munkálkodó gyermekorvostól kapta a nevét, akit a 70-es években megbíztak egy olyan standardizált vizsgáló módszer kidolgozásával, amely alkalmas az eltérő fejlődést mutató csecsemők és kisgyerekek alkalmazkodási képességének, vagyis pszichomotoros, mozgásos, szenzoros, szociális készségeinek és öltözködési, táplálkozási szokásainak felmérésére.

Jellegét tekintve, a SEED Fejlődési Skála egy a megfigyelést és a konkrét, játékos interakciót, feladatokat ötvöző felmérési módszer, melyben a végrehajtás jórészt nonverbális, megelőzve így a teljesítményszorongás fellépését.

Hogyan zajlik a felmérés?

A SEED felmérés átlagban egy 1-1,5 órás találkozás során, a szülők jelenlétében történik egy vizsgáló teremben, ahol kezdetben a gyermek önálló játéktevékenységét figyeljük meg, majd a konkrét vizsgálati próbákra, feladatokra vezetjük át a gyermek figyelmét. Szerves részét képezi az anamnézis felvétele is.

        A felmérés eredményeinek kiértékelése után a család egy írott vizsgálati véleményt kap a gyermek fejlődési sajátosságairól, egy részletes leírást a gyermek fejlettségi szintjéről és jellegzetességeiről.

Hogyan igényelhető a SEED Fejlődési Skálával történő felmérés?

Vizsgálatra előzetes időpont egyeztetés alapján lehet jelentkezni. Ezt a Kapcsolat fülre kattintva kezdeményezhetik.